:
:
:


به روز رسانی
نرم افزار سازه 90 و دیگر محصولات گروه نرم افزاری سازه توسط این گروه به طور کامل پیشتیبانی می گردد. در صورت تغییر در ضوابط آیین نامه ها، اعم از آئین نامه های سازه های بتن آرمه، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، آئین نامه ACI آمریکا یا دیگر آئین نامه های مرتبط مانند آئین نامه 2800 و همچنین برای هماهنگی با آخرین نسخه های نرم افزارهای آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه مانند SAFE , ETABS , SAP و همچنین برای هماهنگی با نرم افزار AutoCAD به عنوان نرم افزار نقشه کشی و ترسیم سازه، تغییرات سریعا اعمال و در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
این خدمات از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال رایگان بوده و پس از آن مطابق مفاد قرارداد خواهد بود.
هر به روزرسانی شامل کلیه تغییرات نرم افزار از ابتدا تا آن تاریخ می باشد و نیازی به دانلود به روزرسانی های قبل نیست.
توجه: پسوند فایل به روزرسانی ZIP می باشد.
برای نصب به روزرسانی، پس از Extract کردن فایل ZIP فایل با پسوند exe را اجرا نمایید.
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
فاکتور نامعینی- Red Factor6.140011.11400/11/02 09:30
 11.87 MB 
فاکتور نامعینی- Red Factor نسخه 6.140011.1
قابلیت ها جدید
- پشتیبانی از خروجی Access در ایتبز 9.7.4
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
فاکتور نامعینی- Red Factor6.140009.11400/09/21 11:00
 13.89 MB 
فاکتور نامعینی- Red Factor نسخه 6.140009.1
قابلیت ها جدید
- اصلاح خطای مربوط به نامگذاری الگوی بارها. به نحوی که با رعایت قواعد نامگذاری(عدم استفاده از جای خالی یا فاصله، نقطه و پرانتز در نام ها) می توان از اسامی دلخواه استفاده کرد.
- افزایش دقت محاسبات.
- افزایش سرعت برنامه
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
فاکتور نامعینی- Red Factor6.140008.21400/08/10 09:44
 11.57 MB 
فاکتور نامعینی- Red Factor نسخه 6.140008.2
قابلیت ها جدید
- رفع برخی از خطاهای جزئی در ایمپورت فایل