:
:
:


فراموشی رمز عبور
تازه ها برای اعضا
1400/07/19 دکترسازه - نسخه Wall نسخه 4.0007.1
محاسبه ضرایب تشدید برش مطابق مبحث نهم مقررات ملی
ارائه گزارش کامل محاسبات این ضرایب در قالب فایل Word برای هر مقطع
نمایش نتایج از جدول Shear و تولید گزارش از منوی Tools - Generate report
برای بازیابی رمز عبور پست الکترونیک خود را وارد نمایید، رمز عبور برای شما ارسال می شود .
دقت نمایید این ایمیل ممکن است در پوشه های Spam و یا Bulk پست الکترونیک شما باشد.
پست الکترونیک: