:
:
:


تغییرات مهم در نحوه ارائه خدمات پشتیبانی SUM
تغییرات مهم!

 

تغییر در نحوه ارائه خدمات پشتیبانی (SUM)

کاربران گرامی، همراهان همیشگی
 همانطور که مستحضرید، خدمات پشتیبانی  و ارتقاء نرم افزارهای این شرکت تحت عنوان خدمات 
SUM  به شما عزیزان ارائه می گردد. ارائه این خدمات مبتنی برقرارداد فیمابین در یک بازه زمانی تعریف می شود و بعد از پایان این بازه منقضی می گردد. شما کاربران محترم تنها در بازه زمانی که خدمات معتبر SUM دارید می توانید از پشتیبانی های این شرکت و یا آخرین ویرایش از نرم افزارها استفاده کنید.

در این خصوص به اطلاع شما عزیزان می رساند با توجه به تغییر استانداردهای بین المللی فروش و پشتیبانی نرم افزار از این پس خدمات  SUM به دو صورت پیوسته (پیش از انقضا) و ناپیوسته (پس از انقضا) ارائه می گردد.

همینطور برای مهندسین جوان تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که در ادامه به آن می پردازیم.

سوالات متداول

خدمات SUM چیست؟
 
Support : برای کار با نرم افزارها نیاز به راهنمائی و پشتیبانی دارید.
 
Upgrade : با توجه به تغییر در آئین نامه های ساختمانی، تغییر در نرم افزارهای مادر و درخواست های شما امکانات نرم افزار تغییر می کند. شما به عنوان مهندس سازه نیاز به به روز رسانی دارید. 
 
Maintenance : علیرغم تست های انجام شده، گاهی در بدنه نرم افزارها خطاهائی وجود دارد که لازم است رفع عیب شو